Рециклиране на текстил – процес, източници и ползи

Рециклиране на текстил – процес, източници и ползи

В световен план все повече се обръща внимание на важността от рециклирането. Ние от Scandinavia Standard And Shopping вярваме, че всеки може да допринесе за опазването на природата. За да сме полезни на околната среда, даваме пример като поддържаме редовни кампании за рециклиране. В следващите редове ще ви запознаем по-детайлно с темата и се надяваме да вдъхновим повече хора да се замислят за природата и да допринесат за нейното опазване.

Какво представлява рециклирането на текстил?

Рециклирането на текстил е процесът, при който стари дрехи и други текстилни изделия се оползотворяват за повторна употреба. Така се постигат икономически и екологични ползи, забавя се глобалното затопляне и се намаляват щетите, които индустрията нанася върху природата. Необходимите стъпки в процеса на рециклиране на текстил включват даряване, събиране, сортиране и обработка на текстил и последващо транспортиране до крайните потребители на употребявани облекла или други възстановени материали.

Дарението на дрехи втора употреба на едро се подпомага от организации с нестопанска цел, както и от много корпоративни програми в цял свят.

Източници на текстил за рециклиране

Текстилът за рециклиране се генерира от два основни източника. Те са:

1. Потребителски облекла, тапицерия на превозни средства, предмети от бита и други.

2. Потребителски скрап, създаден като страничен продукт от производството на прежди и платове, както и индустриалният скрап текстил от други отрасли.

Екологични ползи от рециклирането на текстил

Над 80 милиарда артикула облекла годишно се произвеждат и продават по целия свят. Какво ни говори това? Че всяка година се изхвърлят безброй използвани дрехи, за да се направи място за нови. Това е загуба на ценни ресурси, които влияят негативно на природно ниво.
За да добиете по-добра представа, представете си, че за да се създаде 1 брой памучна риза, са нужни около 2600 литра вода. За производството на памук, необходим за направата на дрехите, е нужно много количество вода. А след време тя ще бъде дефицит. Затова е важно да сме разумни при употребата ѝ. Струва си да се замислим, нали?

При рециклирането на текстил и дрехи втора употреба на едро получаваме следните ползи:

  • намалява се разходът на енергия и вода

  • избягва се замърсяване на природата

  • избягва се използването на необработени влакна

  • намалява се използването на нови тъкани и оцветители

  • генерират се по-малко отпадъчни води

Дрехи втора употреба на едро – покупка и носене

Рядко си даваме сметка, че дрехите, които носим, са извървели дълъг път преди да стигнат до нас. Когато купуваме и носим дрехи втора употреба, допринасяме за по-малко отпадъци. Дори да ви се струва, че това е нищо, често малките стъпки са тези, които водят към забележими промени. И ако всеки от нас го направи, резултатът ще е много по-голям.