Оперативна програма

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

Оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност"

"Фирма   ХЕДУЕЙ ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕООД изпълнява проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентноспособност“ – процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“.

Проектът е с номер на АДПБФП: № BG16RFOP002-2.073-15090-C01 и е на обща стойност: 10 000лв., от които 8500 лв. европейско и 1500 лв. национално съфинансиране; начална дата: 25.01.2021г. и продължителност 3 месеца – до 25.04.2021г."