Защо да предадете ненужните дрехи за рециклиране?

Защо да предадете ненужните дрехи за рециклиране?

Ако разполагате с много ненужни дрехи, може би е хубаво да се замислите над възможността да ги предадете за рециклиране. Помислете добре, преди да ги хвърлите в коша. Или в контейнера с битови отпадъци.

Има безброй причини да рециклирате ненужните дрехи. В следващите редове ще ви представим 5 ползи от рециклирането на стари дрехи.

  • Намалява парниковите газове

Много дрехи са изработени от органични материали, което означава, че са получени от естествени източници. Това ги прави биоразградими. В депата липсва кислород, необходим за разграждането на органичните материали. Затова, когато старите дрехи попаднат на депото за отпадъци, те се разлагат чрез анаеробно разграждане. Този процес води до емисии на опасни парникови газове. Те не могат да бъдат контролирани и изтичат в атмосферата, ускорявайки изменението на климата. Рециклирането на 100 милиона тона дрехи въздейства върху околната среда, както ако премахнем 26 000-35 000 автомобила от пътя.

  • Спестява се място на депото с отпадъци

Депата не са само лоши за околната среда. Те са лоши и за общинските бюджети. Всяка година 12 милиона тона дрехи попадат на депа, където заемат огромно и много скъпо пространство. Изграждането на депа струва милиони. Толкова е и експлоатацията с времето. Процесът по рециклиране на стари дрехи намалява разходите за депа за градовете, като по този начин увеличава наличния им бюджет за други общински нужди.

  • Спестява се енергия

Производството на облекла изисква много енергия.Всеки артикул преминава през сложен производствен процес, който използва изключително количество електроенергия и вода. Чрез рециклиране на дрехи, когато те вече не са желани, вие гарантирате, че цялата тази енергия не отива просто на вятъра.

  • В помощ на хората в развиващи се страни

Когато рециклирате дрехите си, някои от тях се продават в развиващите се страни, където подкрепят местния бизнес. Има голямо търсене на употребявани дрехи по целия свят и дрехите осигуряват надежден източник на доходи за собствениците на фирми и техните семейства.

  • Защото е лесно!

За щастие днес рециклирането на дрехи е много лесен процес. На много места в страната има удобни контейнери, където да оставите ненужните дрехи. За Ваше още по-голямо удобство можете да предадете своите ненужни дрехи и в нашите магазини. Ще бъде приета всяка дреха, независимо от модна марка, качество или състояние. За нас е важно да допринасяме за опазването на околната среда, защото тя е нашият дом.