Митове свързани с рециклирането на дрехи

Митове свързани с рециклирането на дрехи

Рециклирането на дрехи е все по-често срещана практика не само в световен мащаб, но и у нас. Въпреки, че закупуването на облекло втора употреба вече не е нито новост, нито нещо необичайно, все още съществуват много неверни твърдения и предразсъдъци.

Ние, от Scandinavia, имаме богат опит в тази все по-бързо развиваща се индустрия и смятаме, че можем да развенчаем някои от най-често срещаните митове свързани с дрехите втора употреба и рециклирането. Грешните представи, които те оставят у аудиторията, оказват неблагоприятно въздействие върху световния тренд за преминаване към по-устойчива мода и стремеж да пазим околната среда и природата, които ни даряват с живот.

Мит 1: Енергията използвана за рециклиране е по-голяма от тази за производството на дрехи

Рециклирането на дрехи изисква извършването на определени действия, които в повечето случаи обаче са свързани с използването на човешка енергия и сила – събиране, сортиране, продаване. Освен това, повечето центровете за рециклиране на текстил се водят главно от еко принципите за намаляване на количеството използвани природни ресурси, включително и по отношение на електрическата енергия.

Мит 2: Дрехите от рециклирани материали са с по-ниско качество

Във втората употреба могат да се намерят изключителни модни находки, дори от висок клас марки на изгодни цени. В много от случаите дрехите, които се предлагат там се оказват много по-издръжливи, по-разнообразни и естетически издържани в сравнение с масовата мода по магазините. Дрехите от нисък или среден клас са с драстично по-ниско качество от преди едно десетилетие, защото производители все по-често прибягват до използването на евтини суровини и материали, особено сега, когато сме в условия на световна нарастваща инфлация.

Мит 3: Достатъчно е дрехите да се изхвърлят в контейнери, за да бъдат рециклирани

Всъщност, това не е точно така. Дори да бъдат изхвърляни в контейнери, пригодени за текстилни изделия, това не допринася особено за преминаване към устойчива мода и намаляване на вредните емисии в природата, свързани с текстилното производство. Ако искате да рециклирате стари дрехи е редно да ги занесете на специализирани за целта места или да ги дарите, за да могат да получат втори живот.