Устойчива мода за дълъг живот на дрехите и по-чиста околна среда

Устойчива мода за дълъг живот на дрехите и по-чиста околна среда

Дрехите играят важна роля в живота ни. Освен че ни предпазват от горещина, студ и други метеорологични условия, те отразяват нашата личност. Облеклото ни пресъздава нашата култура, вярванията ни, нашата позиция в обществото.

Последните две десетилетия промениха изцяло света на дрехите. Как? Появата на така наречената „бърза мода“ промени представите ни за стил.

Бърза мода – що е то и как влияе на околната среда?

Какво е „бърза мода“? Това е подход към дизайна, създаването, и маркетинга на модата на облеклото, която прави модните тенденции бързо и евтино достъпни за потребителите. Бързата мода съчетава кратък обрат с евтино направени елементи. 

Въвеждането на бързата мода доведе до голяма достъпност. Макар в някои отношение това да е положително, има и негативен ефект. Превръщайки се в достъпна, бързата мода разчита на производство, ниско качество и голямо количество дрехи. Това от своя страна въздейства негативно върху околната среда, защото въпросните дрехи бързо се сменят с нови, по-модерни и интересни в дадения момент. Старите дрехи биват изхвърляни, а повечето от тях не могат да бъдат рециклирани.

  • Какво представлява устойчивата мода?

Устойчивата мода представлява използването на нови материали с дълъг жизнен цикъл, които могат да се рециклират. По този начин се намалява количеството на използваните ресурси и това влияе положително върху околната среда. Най-просто казано устойчивата мода е обратното на бързата.

Важно е да имаме предвид, че към момента в Европа само 18 % от дрехите могат да се използват повторно или да се рециклират. Ето защо модната индустрия губи до 75% от стойността на материалите, които се използват в първия производствен цикъл.

Появата на пунктове за събиране на стари дрехи и контейнери за рециклиране на дрехи в различни магазини и обществени места е добра практика, която все повече търговци приемат. По този начин ще се увеличат процентите на рециклиране.

Устойчивата мода има важната роля за намаляване на вредните последици за околната среда свръхупотребата на дрехи. Важно е да помислим добре всеки път, когато си купуваме дрехи. Например един чифт нови дънки са произведени от памук. За 1 кг от тях са били нужни между 7500 и 10000 литра вода. Това е количеството питейна вода, необходимо на един човек в продължение на 10 години. 

Така нещата изглеждат различно, нали? За да бъде промяната по-осезаема, важно е и поведението на потребителите. Защото само ако работим заедно, ще се справим.